Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.be Twee keer per jaar,  aan 't eind van het eerste trimester en in de loop van de maand mei, verschijnt onze schoolkrant 'Contact'.

  • Wat kan je zoal lezen in de schoolkrant?
    • Officiële informatie ( Activiteiten, datums, ...)
    • Artikels i.v.m. onderwijs door leerkrachten of ouders
    • Werk van onze kinderen: tekeningen, poëzie, verslagen over schoolactiviteiten, ....
    • Werkblaadjes

Klik op volgende link voor Contact december 2015  (document opent met een ander programma)

Klik op volgende link voor Contact mei 2016  (document opent met een ander programma)

Klik op volgende link voor Contact december 2016  (document opent met een ander programma)

Klik op volgende link voor Contact mei 2017  (document opent met een ander programma)

Klik op volgende link voor Contact december 2017  (document opent met een ander programma)


Wens je te publiceren in het schoolkrantje? Bezorg dan je artikeltje aan de kernredactie van 'Contact' :  Wim Vernimme, Piet Wauters.
  • Teksten liefst digitaal bezorgen, zonder opmaak typen, lettertype 'Arial 10')