Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.beKennismaken met onze school?

  • Kleuterparcours op zaterdag 16 maart 2019: alle kleutertjes van een 3de kleuterklas kunnen onze school via een plezant parcours komen bezoeken. Doorheen het parcours maak je kennis met de leerkrachten en word je ge├»nformeerd over de werking van de school.
  • Opendeurdag: zondag 24 maart 2019 van 14.00u. tot 18.00u.
  • Gewoon na afspraak met de directie.

 Inschrijven

Inschrijven gebeurt best a.d.h.v. de kids-ID van je zoontje of dochtertje. Ook volgende documenten kan je hiervoor gebruiken: een isi+-kaart, een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen.
Bij de eerste inschrijving ontvang je het pedagogisch project, schoolreglement en afsprakenbrochure. Bij de inschrijving onderteken je voor akkoord met de inhoud van deze documenten..
In te vullen documenten: het inschrijvingsformulier, keuzeformulier levensbeschouwing en het formulier "gelijke onderwijskansen" 

Voor je komt inschrijven is het interessant dat je een afspraak maakt. Zo kunnen wij steeds voldoende tijd vrijmaken om je inschrijving te regelen.


Inschrijven voor schooljaar 2019-2020:

  • Kleuterschool Gekko behoort tot onze scholencampus. De inschrijving in de kleuterschool geeft automatisch recht op inschrijving in Gebo. Er zal gevraagd worden om de inschrijving te vernieuwen.
  • Voorrangsgroep zelfde leefentiteit (broers en zussen):  12 maart 2018 t.e.m. 17 maart 2019
  • Voorrangsgroep kinderen personeel:  29 tot 1 april 2019
  • Voorrangsgroepen indicator / niet-indicator (Iedereen mag zich aanbieden):  26 april t.e.m. 14 mei 2019
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 27 mei 2019

De inschrijvingen tijdens de voorrangsperiodes gebeuren op schooldagen. Ze starten ten vroegste om 8.30u. en eindigen om 16.00u. (op woensdagen om 11.30u.)

De beschikbare vrije plaatsen zullen zichtbaar zijn op www.lop.be / LOP regio Mechelen / Basis / INFO VOOR OUDERS. 
Tijdens de vrije inschrijvingen geldt er geen enkele voorrang. Kinderen worden onmiddellijk ingeschreven met een bewijs van inschrijving of worden onmiddellijk geweigerd met een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.


Meer info: 

Brochure LOP

Website ministerie onderwijs: starten op school.