Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.beIn onze schoolraad zetelen telkens 3 vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar en vergadert minimaal twee keer per schooljaar.

  • Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bv.: wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

  • Via de schoolwebsite worden de verslagen van de schoolraad meegedeeld.

  • Verslagen schoolraad: