Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.beWe willen er mee voor zorgen dat al onze kinderen zich goed voelen op school. Positief en appreciĆ«rend met elkaar en de leefomgeving omgaan, vormen hiervoor een belangrijke basis. Ook oplossingsgericht denken en voldoende weerbaarheid zijn noodzakelijke attitudes om conflicten zelfstandig te kunnen oplossen. 

De aandacht voor een positieve klassfeer en duidelijke leefregels, het aanbod van nevenactiviteiten tijdens de speeltijd, de vertrouwenspersonen en postbussen om problemen te melden, zijn enkele voorbeelden van accenten die we leggen om een positieve leefomgeving te creƫren.

Plagerijen en ruzietjes kunnen horen bij het dagelijkse leven, maar pesterijen zijn natuurlijk niet tolereerbaar. Om dit negatieve gedrag zoveel mogelijk te vermijden en indien nodig te corrigeren, schreven we onze aanpak uit in een preventieplan pesten. (Via de link hieronder te raadplegen.)

De allerbelangrijkste tip bij pestgedrag (of vermoeden van...): praat erover, meld het!


Info: http://www.kieskleurtegenpesten.be/