Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.be
Onze zorgvisie

  • Elk kind moet zo gelukkig mogelijk zijn
  • Elk kind heeft talenten
  • Elk kind is uniek
  • Elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen
  • Elk kind moet zoveel mogelijk bijleren
  • Elk kind wordt goed opgevolgd

http://www.trapleerke.be/_/rsrc/1420663608529/zorgwerking/differentieeren/ZORG%20zorgcontinu%C3%BCm%20OVSG.JPG

goede preventieve basiszorg door klasleerkracht (fase 0)

De leerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking.  In de klas zorgt de leerkracht voor goede instructie en oefenmomenten en  wordt er gedifferentieerd. De leerkracht probeert problemen te voorkomen door preventieve basiszorg.

Differentiëren kan door

- verlengde instructie

- oefenen bij de leerkracht of zorgleerkracht

- zelfstandige  (extra-)taken

- hoekenwerk en contractwerk op maat, tutorlezen,

- faciliteiten en hulpmiddelen

- opvolgen van de leerlingen door toetsen en besprekingen

 

VERHOOGDE ZORG DOOR KLASLEERKRACHT EN ZORGCOÖRDINATOR(FASE 1)

In deze fase worden mogelijkheden gezocht binnen de omkadering van onze school om het kind beter te ondersteunen.

- De leerling gaat een stapje terug en oefent de basis opnieuw in de zorgklas.

- Er is een overleg met ouders, CLB , het leerkrachtenteam over de beste aanpak

- er worden oefenpakketjes, leescontracten, tafelbundels,… gemaakt

- er worden afspraken op papier gezet.

 

UITBREIDING VAN ZORG (FASE 2)

Wanneer er signalen zijn die ons ongerust maken, kunnen er andere stappen nodig zijn.

In deze fase worden de ouders uitgenodigd voor een overleg .

De ouders moeten zelf de hulp van CLB aanvragen.

Het CLB zal in afspraak met de ouders observeren, vragenlijsten laten invullen, de leerling testen en de resultaten bespreken met de ouders en het schoolteam.

De hulp en expertise van externe hulpverleners wordt ingeschakeld (logopedist, kinesist, psycholoog, psychiater, hulpcentra, multidisciplinair team,…

 

OVERSTAP NAAR SCHOOL OP MAAT (FASE 3)

Als we de leerling niet de hulp kunnen geven die nodig is om nog leerwinst te maken, wordt er samen met de ouders en het CLB gezocht naar een school op maat.