Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.be




Onze school is een lagere gemeenteschool met een 300-tal leerlingen. We werken met een jaarklassensysteem en laten de leerlingen zoveel mogelijk doorstromen met dezelfde klasgroep.
  • Voor elk leerjaar kan je kind terecht in twee of drie verschillende parallelklassen.
  • De lessen levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding worden verzorgd door hiervoor speciaal opgeleide leermeesters.
  • In onze klaslokalen zorgen we voor een aangepaste leer- en leefomgeving met gevarieerde didactische hulpmiddelen
  • Werkvormen als hoeken- en contractwerk komen in de klasgroepen regelmatig aan bod: zo streven we ernaar dat kinderen technieken ontwikkelen om kleine en grote problemen zelfstandig op te lossen.
  • Naast het kennen en kunnen beklemtonen we positieve attitudes: vlot en beleefd kunnen omgaan met elkaar, appreciatie en respect kunnen opbrengen voor andere mensen en dingen, ...
  • We streven ernaar om al onze leerlingen gelijke kansen te bieden. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, worden in de klasgroep, in kleinere groepjes of individueel begeleid. Naast de klasleerkracht verzorgen 2 leerkrachten deze begeleiding.
  • Zowel leerlingen die het wat moeilijker hebben als kinderen die behoefte aan uitbreiding voelen, krijgen aandacht.
  • Onze zorgco√∂rdinator organiseert de zorgverbreding op niveau van kinderen, klas, leerkrachten en school.