Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.be
Wat te doen bij afwezigheid?

 • Verwittig de school 's ochtends.
  Dit kan telefonisch of per mail. Indien je zoon/dochter een warme maaltijd bestelde, kan die enkel geannuleerd worden indien je voor 9.30u. verwittigde.
  Zorg a.u.b. steeds voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.
 • Afwezigheid wegens ziekte
  Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
  In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:
  • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
  • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
 • Andere afwezigheden
  Behalve in het geval van ziekte, kan je kind in nog een aantal gevallen van school wegblijven. Sommige afwezigheden zijn een recht, voor andere is de toestemming van de directeur vereist. Meer info hierover vind je in ons schoolreglement of via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/gewettigd-afwezig