Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.be • Toegang
  De hoofdingang van onze school vind je in Schommen 1.  
  Om de voor-en naschoolse toegang te vergemakkelijken, kunnen de kinderen ook via de poorten aan de Schoolstraat, fietsenstalling Schommen en Dorp de school bereiken. Tijdens de lesuren worden deze poorten gesloten.

  • Hoofdingang: grote speelplaats Schommen. Open van 7.30u. tot 18.00u. Via deze ingang is de school steeds bereikbaar.
  • Ingang Dorp: open vanaf 7.30 u. tot 8.50u., van 12.00u. tot 13.05u. en van 15.45u. tot 18.00u.
  • Ingang Schoolstraat: open vanaf 7.30 u. tot 8.50u., van 12.00u. tot 13.05u. en van 15.45u. tot 16.00u.

 • Arriveren op school
  • Tot 8.35u.blijven alle leerlingen op de grote speelplaats. Van 7.35u. tot 8.00u. gebeurt de opvang in de refter, daarna spelen de kinderen buiten.
   Na 8.35u. verplaatsen de leerlingen van 1ste, 2de en 3de leerjaar zich naar de kleine speelplaats.


 • Afhalen van de kinderen: aan de poorten van de grote speelplaats
  • Voor het naschools afhalen van de leerlingen wacht je tot de rijen vertrokken zijn of tot de kinderen toestemming krijgen van de leerkrachten of toezichters om de school te verlaten.  Na 16.00u. mag je zelf op de speelpaats de kinderen ophalen. Wacht steeds op toestemming van de toezichters natuurlijk.


 • Begeleide rijen
  • Rij Dorp: wordt gevormd aan de fietsenstalling grote speelplaats. De kinderen worden begeleid over de Dorpsstraat tot aan het Kerkplein.
  • Rij Schoolstraat: wordt gevormd aan de poort in de Schoolstraat. De kinderen worden begeleid over de Schoolstraat tot aan de bocht met de Schommen.
  • Rij Schommen:wordt gevormd aan de fietsenstalling grote speelplaats. De kinderen worden begeleid tot aan de Guido Gezellelaan.
  • Rij bus: wordt gevormd aan de ingang van de kleine speelplaats. Kinderen worden begeleid tot aan de schoolbussen.


 • Fietsen
  • Kan je parkeren in de fietsenstallingen op de grote speelplaats of aan de Schoolstraat. De fietsenstalling van de grote speelplaats kan je bereiken vanuit het dorp of vanuit de Schommen.


 • Leerlingenvervoer
  • Binnen onze gemeente wordt er leerlingenvervoer georganiseerd.  We hanteren hiervoor de tarieven van De Lijn: € 1,6 per rit, € 52 voor een jaarabonnement.