Lagere Gemeenteschool      Schommen 1, 2820 Bonheiden     Tel: 015 51 26 38          onthaal@geboschool.be        www.geboschool.beTijdens het schooljaar worden verschillende oudercontacten georganiseerd

 • in de loop van september om de klaswerking te ontdekken
 • aan het eind van eerste en derde trimester om de leerresultaten te bespreken

Daarnaast kan je onze leerkrachten steeds bereiken op school: vanaf 8.35 u. tot de lessen starten (voor bondige meldingen).
Wens je tussendoor een ruimere bespreking dan kan dit steeds geregeld worden tijdens een moment dat de leerkracht kindvrij is.

 • 1ste trimester
 •   4 september: ouderavond 2de en 3de leerjaar
 •   5 september: ouderavond 1ste en 6de leerjaar
 •  11 september: ouderavond 4de en 5de leerjaar
 •  19 september: open klasdag 1ste leerjaar
 •  19 december: rapportbespreking voor alle leerjaren
 • 2de trimester
 • 3 april: oudercontact 6de leerjaar
 • 3de trimester
 • 26 juni: rapportbespreking voor 1ste tot 5de leerjaar (6de op afspraak)
 • 27 juni: diploma-uitreiking 6de leerjaar